top of page

אבטחה

בית חכם

Basic

(לפי שעה)

Basic

 

 

הזמנת שירות בכל נושא טכנולוגי ע"פ משך הביקור (ניתן לשלב מגוון תחומים).
המחיר לשער ביקור הינו 198 ש"ח. כאשר כל רבע שעה נוספת תעלה כ - 28 ש"ח נוספים.
בסוף הביקור החיוב יתבצע ע"פ משך הביקור. 

bottom of page