top of page

מדיניות משלוחים - חנות TechBuddy

משלוח מוצרים ואספקתם

 

1.1 משלוח של מוצרים ייעשה רק בימי הפעילות של החברה המצוינים באתר, ובתנאי שהמוצר נמצא במלאי החברה. המשלוח ייעשה תוך התקופה שנקבעה לכך באופן המשלוח שנבחר בהתאם למוצר המוזמן, אשר תיספר מיום קבלת אישור לעסקה על ידי החברה. 


1.2 לאחר ביצוע הזמנה, הרוכש יקבל הודעת טקסט ו/או אי-מייל עם פרטי ההזמנה שביצע. 


1.3 השליחות מתבצעת ע"י חברת שליחויות. זמן הגעת המשלוח הינו 2 עד 7 ימי עבודה. זמן הגעת המשלוח לישובים/כפרים/קיבוצים/מושבים מרוחקים ו/או מקומות אחרים אשר חברת השליחויות מגיעה אליהם בתדירות נמוכה, הינו 4 עד 10 ימי עבודה.


1.4 האחריות למוצר/ים אינה באתר הלקוח אלא אם כן מצוין כך בחשבונית ו/או בתעודת האחריות.


1.5 יובהר כי עשוי להיות תעריף שונה למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, קריית שמונה, רמת הגולן וכדו'. התעריף יימסר טלפונית לאחר הרכישה בהתאם לסוג החבילה.


1.6 אספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, תתבצע לכתובת כפי שהוקלדה בדף הרכישה על ידי הרוכש.


1.7 ככל שיבחר הלקוח לקבל את המוצר במשלוח, החברה תפעל כדי לספק את המוצר לפי שיטת המשלוח שנבחרה ובהתאם לתנאיה המפורטים בעת בחירת אופן האספקה, וזאת בכפוף לתשלום מלוא התמורה בגין הרכישה באמצעות כרטיס האשראי לאחר שאומתו פרטי הרוכש.


1.8  החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.


1.9  באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.


1.10 זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה מתייחסים רק לימי עסקים קרי, יום א' עד ה' לא כולל שישי, שבת, ערבי וימי חג.


1.11 במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי, אך הדבר יתגלה לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה, החברה תיצור קשר עם הלקוח, ההזמנה תבוטל ולא יבוצע כל חיוב בגינה.

 
1.12 המונח הובלה ואספקה בתנאי השימוש זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח. פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.

bottom of page