top of page

שובר מתנה לחנות והדרכות של טקבאדי

‏1 ₪

אי אפשר לטעות כשנותנים כרטיס מתנה. בחרו את הסכום ותכתבו את הברכה האישית ממכם כדי להפוך את המתנה הזו למיוחדת....
אי אפשר לטעות כשנותנים כרטיס מתנה. בחרו את הסכום ותכתבו את הברכה האישית ממכם כדי להפוך את המתנה הזו למיוחדת.

‏1 ₪
‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏300 ₪
‏500 ₪
‏1,000 ₪
‏1,500 ₪
‏2,000 ₪
‏2,500 ₪
‏4,000 ₪
‏5,000 ₪
bottom of page