top of page

שובר מתנה לחנות והדרכות של טקבאדי

‏1 ₪

אי אפשר לטעות כשנותנים כרטיס מתנה. בחרו את הסכום ותכתבו את הברכה האישית ממכם כדי להפוך את המתנה הזו למיוחדת....

‏1 ₪
‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏300 ₪
‏500 ₪
‏1,000 ₪
‏1,500 ₪
‏2,000 ₪
‏2,500 ₪
‏4,000 ₪
‏5,000 ₪
bottom of page