top of page

חומרי ההדרכה

כפי שכבר קראתם בשיטת ההדרכה שלנו, כלי העזר העיקרי עבורכם בהדרכות (בין אם קבוצתיות או פרטניות) הוא מכוון ההדרכה.

המכוון הוא למעשה פירוט כל תוכן הלמידה, בראשי פרקים, מהקל אל הכבד, של נושא ההדרכה.

כל מכוון כולל פירוט על הכנות נדרשות לקראת העברת הנושא, הסבר על חלוקת הזמנים בהדרכה (הרלוונטי להדרכות קבוצתיות בלבד) ולאחר מכן פירוט של כל תוכן הלמידה באותו נושא. 
כל מכוון מסודר בסדר עולה, כך שהעבודה על פיו משמעותית לצורך יצירת בסיס ידע הולך ונבנה באופן הדרגתי. 

זכרו- המכוונים בכוונה ארוכים על מנת שתוכלו להתאים עצמכם לקצב המודרכים. אין צורך למהר ולסיים את כל המכוון אלא להתקדם בהתאם לצרכי, העדפות ורמת המודרך.

יוצאים בקרוב להדרכה פרטנית? מוזמנים להוריד את המכוון הרלוונטי עבורכם.

מתחילים בקרוב קורס קבוצתי? אנו כבר נשלח לכם את הסילבוס עם כלל הקישורים לחומרים בהם תשתמשו לאורך הקורס.

בהצלחה!

כלים לניהול עובדים ומשימות

ניהול קהילות דיגיטליות

שיווק דיגיטלי

bottom of page