top of page
course image

כלים מתקדמים בהכרת המחשב

ות למשתתפיו מיומנויות מתקדמות לשימוש במחשב. במהלך הקורס יילמד כל החומר התיאורטי, לצד תרגול מעשי תואם, לצורך היכרות מעמיקה עם המחשב והשימושים השונים בו. לצד הידע הנוגע באופן ישיר לנושאי הקורס, במהלך הקורס תהיה הקפדה יתרה על הקניית הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הנחוצים להתמודדות עצמאית ופתרון בעיות בעולם הדיגיטלי, כולל הצגת מאגרי מידע רלוונטיים לפתרון תקלות ודרכי חשיבה ולמידה בעולם של ימינו, מתוך אמונה שלמה ש-"כל אחד יכול" היא לא רק סיסמה.
מטרת הקורס היא להפוך בעלי ידע בסיסי במיומנויות מחשב למומחים ומתמצאים ביכולות מתקדמות, יעילות ואפקטיביות לניהול מחשב על כל החומרה והתוכנה שבו.

למי הקורס מיועד?

בוגרי קורס הכרת המחשב ברמה בסיסית ו/או בעלי ידע מתאים לבוגרי קורס זה, מי שברשותו מחשב נייד או נייח בעל חיבור לאינטרנט, והוא מעוניין לרכוש כלים ועקרונות עבודה יעילים לצורך שימוש מתקדם במחשב.

אורך הקורס

8 מפגשים, 60 דקות כל מפגש

bottom of page