course image

כלים בסיסיים בהכרת המחשב

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו מיומנויות בסיסיות לשימוש במחשב ו/או בטלפון הנייד. במהלך הקורס יילמד כל החומר התיאורטי, לצד תרגול מעשי תואם, לצורך היכרות עם המחשב והטלפון החכם והשימושים השונים בהם. לצד הידע הנוגע באופן ישיר לנושאי הקורס, במהלך הקורס תהיה הקפדה יתרה על הקניית הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הנחוצים להתמודדות עצמאית ופתרון בעיות בעולם הדיגיטלי, כולל הצגת מאגרי מידע רלוונטיים לפתרון תקלות ודרכי חשיבה ולמידה בעולם של ימינו, מתוך אמונה שלמה ש-"כל אחד יכול" היא לא רק סיסמה.
מטרת הקורס היא ליצור בסיס ידע נכון, יציב ובטוח בהכרת המחשב והטלפון החכם על מנת לאפשר עצמאות בסיסית וביטחון במרחב הדיגיטלי של ימינו.

למי הקורס מיועד?

מי שברשותו מחשב נייד או נייח וכן טלפון נייד חכם (מכל סוג שהוא, android או apple), בעל חיבור לאינטרנט, והוא מעוניין להשתמש בו לצורך תקשורת (דרך מייל, וואטסאפ, facebook), פנאי (גלישה באינטרנט, צפייה בסרטוני יוטיוב) והתנהלות יומיומית.

אורך הקורס

5 מפגשים, 60 דקות כל מפגש