Item List

Read More

האימפריה של גוגל לשירותך

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו ידע מקיף על שירותי הענן של גוגל והבנה מלאה, החל מהבסיס, על פלטפורמת הענן, יתרונותיה, חסרונותיה ושימושיה בהיבטים אישיים, מקצועיים, תעסוקתיים ואבטחתיים. במהלך הקורס יילמד כל החומר התיאורטי, לצד תרגול מעשי תואם, לצורך היכרות מעמיקה עם שירותי הענן של גוגל בטלפון החכם או המחשב (או גם וגם, בהתאם למכשירי הקצה העומדים לרשות הלקוח). לצד הידע הנוגע באופן ישיר לנושאי הקורס, במהלך הקורס תהיה הקפדה יתרה על הקניית הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הנחוצים להתמודדות עצמאית ופתרון בעיות בעולם הדיגיטלי, כולל הצגת מאגרי מידע רלוונטיים לפתרון תקלות ודרכי חשיבה ולמידה בעולם של ימינו, מתוך אמונה שלמה ש-"כל אחד יכול" היא לא רק סיסמה.

הכרת הטלפון החכם

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו מיומנויות בסיסיות בטלפון הנייד החכם. במהלך הקורס יילמד כל החומר התיאורטי, לצד תרגול מעשי תואם, לצורך היכרות עם הטלפון החכם שברשות המשתמש והשימושים השונים בו. לצד הידע הנוגע באופן ישיר לנושאי הקורס, במהלך הקורס תהיה הקפדה יתרה על הקניית הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הנחוצים להתמודדות עצמאית ופתרון בעיות בעולם הדיגיטלי, כולל הצגת מאגרי מידע רלוונטיים לפתרון תקלות ודרכי חשיבה ולמידה בעולם של ימינו, מתוך אמונה שלמה ש-"כל אחד יכול" היא לא רק סיסמה.
מטרת הקורס היא ליצור בסיס ידע נכון, יציב ובטוח בהכרת הטלפון החכם על מנת לאפשר עצמאות בסיסית וביטחון במרחב הדיגיטלי של ימינו, ולאפשר עצמאות דיגיטלית במכשיר שהפך אלמנטרי בימינו.

הכרת הטלפון החכם למתקדמים

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו מיומנויות מתקדמות בטלפון הנייד החכם. במהלך הקורס יילמד כל החומר התיאורטי, לצד תרגול מעשי תואם, לצורך היכרות עם הטלפון החכם שברשות המשתמש והשימושים השונים בו. לצד הידע הנוגע באופן ישיר לנושאי הקורס, במהלך הקורס תהיה הקפדה יתרה על הקניית הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הנחוצים להתמודדות עצמאית ופתרון בעיות בעולם הדיגיטלי, כולל הצגת מאגרי מידע רלוונטיים לפתרון תקלות ודרכי חשיבה ולמידה בעולם של ימינו, מתוך אמונה שלמה ש-"כל אחד יכול" היא לא רק סיסמה.
מטרת הקורס היא להעמיק את בסיס הידע הבסיסי של המשתתף בנושא הטלפון החכם, על מנת לאפשר עצמאות מתקדמת והתייעלות בסביבת הטלפון החכם.

כלים בסיסיים בהכרת המחשב

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו מיומנויות בסיסיות לשימוש במחשב ו/או בטלפון הנייד. במהלך הקורס יילמד כל החומר התיאורטי, לצד תרגול מעשי תואם, לצורך היכרות עם המחשב והטלפון החכם והשימושים השונים בהם. לצד הידע הנוגע באופן ישיר לנושאי הקורס, במהלך הקורס תהיה הקפדה יתרה על הקניית הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הנחוצים להתמודדות עצמאית ופתרון בעיות בעולם הדיגיטלי, כולל הצגת מאגרי מידע רלוונטיים לפתרון תקלות ודרכי חשיבה ולמידה בעולם של ימינו, מתוך אמונה שלמה ש-"כל אחד יכול" היא לא רק סיסמה.
מטרת הקורס היא ליצור בסיס ידע נכון, יציב ובטוח בהכרת המחשב והטלפון החכם על מנת לאפשר עצמאות בסיסית וביטחון במרחב הדיגיטלי של ימינו.

כלים מתקדמים בהכרת המחשב

ות למשתתפיו מיומנויות מתקדמות לשימוש במחשב. במהלך הקורס יילמד כל החומר התיאורטי, לצד תרגול מעשי תואם, לצורך היכרות מעמיקה עם המחשב והשימושים השונים בו. לצד הידע הנוגע באופן ישיר לנושאי הקורס, במהלך הקורס תהיה הקפדה יתרה על הקניית הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הנחוצים להתמודדות עצמאית ופתרון בעיות בעולם הדיגיטלי, כולל הצגת מאגרי מידע רלוונטיים לפתרון תקלות ודרכי חשיבה ולמידה בעולם של ימינו, מתוך אמונה שלמה ש-"כל אחד יכול" היא לא רק סיסמה.
מטרת הקורס היא להפוך בעלי ידע בסיסי במיומנויות מחשב למומחים ומתמצאים ביכולות מתקדמות, יעילות ואפקטיביות לניהול מחשב על כל החומרה והתוכנה שבו.

קורס טכנולוגיה בשירות היום יום

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו מיומנויות שימוש יום-יומיות ויכולת פתרון בעיות באופן עצמאי בטלפון החכם ובמחשב הנייד. במהלך הקורס יילמד כל החומר התיאורטי, לצד תרגול מעשי תואם, לצורך היכרות מעמיקה עם המחשב והטלפון החכם והשימושים השונים בהם. לצד הידע הנוגע באופן ישיר לנושאי הקורס, במהלך הקורס תהיה הקפדה יתרה על הקניית הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הנחוצים להתמודדות עצמאית ופתרון בעיות בעולם הדיגיטלי, כולל הצגת מאגרי מידע רלוונטיים לפתרון תקלות ודרכי חשיבה ולמידה בעולם של ימינו, מתוך אמונה שלמה ש-"כל אחד יכול" היא לא רק סיסמה.
מטרת הקורס היא להעמיק את הידע הבסיסי של הלקוח ולהקנות כלים מתקדמים ויעילים בעולם הדיגיטלי, זאת כקפיצת מדרגה ביכולות העצמאיות של משתתף הקורס בעולם של ימינו.

קורס רשתות חברתיות

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו מיומנויות וכלים לשימוש נכון, יעיל ובטוח ברשתות החברתיות הרלוונטיות לעולם של ימינו: פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיקטוק ועוד. במהלך הקורס יילמד כל החומר התיאורטי, לצד תרגול מעשי תואם, לצורך בניית בסיס הידע הנכון והמקצועי בנושאים הבאים: יצירת חשבון בכל רשת חברתית שהיא, עדכון פרטי פרופיל, מעקב והסרת מעקב אחר פרופילים של חברים, דפי עסק ואושיות, הגדרות פרטיות ושמירה על גלישה בטוחה ברשתות חברתיות, שימוש ברשתות החברתיות לצרכי תקשורת, תעסוקה, פנאי ולמידה, העלאת תוכן לרשתות חברתיות וצריכת תוכן של אחרים. לצד הידע הנוגע באופן ישיר לנושאי הקורס, במהלך הקורס תהיה הקפדה יתרה על הקניית הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הנחוצים להתמודדות עצמאית ופתרון בעיות בעולם הדיגיטלי, כולל הצגת מאגרי מידע רלוונטיים לפתרון תקלות ודרכי חשיבה ולמידה בעולם של ימינו, מתוך אמונה שלמה ש-"כל אחד יכול" היא לא רק סיסמה.

קורסי אופיס בהתאמה אישית

קורס זה נועד להקנות למשתתפיו מיומנויות וכלים לשימוש בסיסי ומתקדם בתוכנות אופיס: PowerPoint, Excel, Word ו-Outlook. במהלך הקורס יילמד כל החומר התיאורטי, לצד תרגול מעשי תואם, לצורך היכרות מעמיקה עם תוכנות אופיס השונות, ייעודי כל תוכנה ושימושים בכל אחת מהתוכנות בהיבט תעסוקתי, יום-יומי, מקצועי, אקדמי וניהולי. לצד הידע הנוגע באופן ישיר לנושאי הקורס, במהלך הקורס תהיה הקפדה יתרה על הקניית הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הנחוצים להתמודדות עצמאית ופתרון בעיות בעולם הדיגיטלי, כולל הצגת מאגרי מידע רלוונטיים לפתרון תקלות ודרכי חשיבה ולמידה בעולם של ימינו, מתוך אמונה שלמה ש-"כל אחד יכול" היא לא רק סיסמה.