top of page
ALX_3634_edited.jpg

הסבר על החשבוניות השונות

באם החלטת לעבוד איתנו דרך עוסק

כל עוסק בישראל מחויב בהוצאת חשבונית מס + קבלה (אם הוא עוסק מורשה) או קבלה (אם הוא עוסק פטור ואינו צריך לשלם מע"מ). 

באחריות שלכם להעביר אלינו את החשבונית / הקבלה בהתאם לסכום שנשלח אליכם לאישור. רק לאחר שליחת החשבונית / קבלה על ידכם נוכל להעביר אליכם תשלום. 

כדי לחסוך את העבודה הכפולה ואיסוף הקבלות לאחר העברת התשלום, אנו מבקשים להעביר אלינו מראש חשבונית מס קבלה או קבלה ואנו נבצע את העברת התשלום אליכם עד ל - 15 לחודש כפי שהוסבר ב - מועד קבלת התשלום.

דוג' לחשבונית מס קבלה תקינה -  

דוגמא חשבונית מס קבלה.png

ונזכיר שאם משהו לא מסתדר, תמיד ניתן לעבוד דרך חברת הקבלן "עצמאי שכיר" אשר נותנת שירותי תשלום לספקים. לקריאה נוספת.

 

Contact us West
bottom of page