אבטחה

בית חכם

Basic

(לפי שעה)

תקשורת

שירותים הקשורים לתקשורת ולחיבור של מכשירים אלקטרונים לרשת האלחוטית או המקומית של הלקוח ו / או ניהול וייעול התקשורת.
 

משך: כ – שעה וחצי

עלות  248 ש"ח

פירוט השירותים הרלוונטיים:
 

 • התקנת ראוטר חדש (חיבור, התקנה, בדיקת טווח, רשת אלחוטית)
   

 • תקלות בראוטר קיים (בדיקה, טיפול בבעיות קליטה, רשת אלחוטית, ניתוח טווח)
   

 • שיפור טווח הרשת (ניתוח טווח הרשת, בדיקת מהירות,שינוי הגדרות, המלצות היכן למקם את הראוטר לכיסוי טווח אופטימלי, המלצות להתקנים חיצוניים עבור כיסוי אופטימלי)
   

 • אבטחה – הגדרת ושינוי שם משתמש וססמאות לרשת.
   

 • התקנים חיצוניים – חיבור של עד 3 התקנים חיצוניים לראוטר.
   

 •  הגדרת רשת מקומית – הקמה והגדרת הרשת , הגדרת פרמטרים, חיבור התקנים חיצוניים,
   בדיקת סנכרון).