top of page
ALX_3634_edited.jpg

תאום מס

תיאום מס

חשוב להבין כי תפקיד תיאום המס הינו להגן ולשמור עלינו!
תיאום מס הוא הליך חובה על כל אדם העובד בשתי עבודות או יותר. מטרת ההליך הוא ליידע את רשויות המס בכל מקורות ההכנסה שלנו וזאת על מנת שאחוז המס שינוכה ממקורותינו השונים לא יהיה גבוה יתר על המידה.

 

ביצוע תיאום מס:

1. באופן מקוון ובחינם דרך אתר רשות המיסים  (ולא דרך אתרים אחרים הגובים כספים). נדרש לפתוח משתמש באתר רשות המיסים ולאחר מכן להזין את פרטי המעסיקים השונים שלנו (קישור לאתר רשות המיסים).

2. דרך פקיד שומה במשרדי מס הכנסה.

3. לאחר ביצוע תיאום המס, חובה להגיש את הטופס לשני המעסיקים שלכם על מנת שידעו להתחשב בכך בעת התשלום.

 

*נציין כי בשום שלב בתהליך אין צורך בפרטים של חברת TechBuddy (גם לא במספר תיק הניכויים של TechBuddy מכיוון שאינכם מועסקים על ידי TechBuddy).

 

במהלך מילוי הטופס, תשאלו אודות תיק הניכויים של מעסיקיכם. יש לבקש פרטים אלו משתי החברות דרכן אתם מועסקים.

Contact us West
bottom of page