top of page
ALX_3634_edited.jpg

הקווים האדומים של TechBuddy

על כל באדי מצופה להתנהג לפי עשרת הדיברות שלנו.
מטרת הכללים הינה לספק ללקוחות את השירות הטוב ביותר, וכמובן לשמור על ביטחונכם האישי. 

חשוב לציין: אי עמידה בכללים אלה תגרום לסיום ההתקשרות בינינו.

  1. מידע אישי: כל המידע עבור עבודות שמתבצעות דרך המערכת שלנו נתונות להתחייבותך לסודיות ואי העברת מידע/ידע לגורם שלישי. 

  2. אבטחת מידע: לעולם לא נבקש מהלקוח שם משתמש או סיסמה אם אין בכך צורך לטיפול בתקלה. תמיד נבקש מהלקוח להזין בעצמו את הסיסמה באתר / אפליקציה הרלוונטיים לצורך טיפול בתקלה. אם הלקוח לא יכול לעשות זאת בעצמו / אינו זוכר את הסיסמה, נוכל לסייע לו בשחזורה ובהזנתה וכן להמליץ לו לרשום את פרטיו לצורך שימוש בהם במועד מאוחר יותר. נוכל לסייע ללקוח ולרשום עבורו את הסיסמה, אך מעבר לכך לא נצלם, לא נסרוק ולא ניקח אף פרט אבטחת מידע שהוא איתנו מחוץ לבית הלקוח.

  3. שמירה על פרטיות: נבהיר ללקוח ששמירה על פרטיותו היא בראש סדר העדיפויות מבחינתנו ומטרת הפרטים היא טיפול בתקלה בלבד. אין לסייע במקרים אשר עשויים להעמיד אותנו כנותני שירות במצב שנוי במחלוקת מבחינה אתית ומקצועית דוגמת כניסה לחשבון הבנק של הלקוח, שימוש באפליקציות שוק ההון ועוד.

  4. כלי עבודה: לעולם לא נביא עמנו כלים לעבודה. הסיבה היא כי הביטוח שלנו כרגע לא מכסה פציעות הנובעות משימוש מציוד כמו מקדחה, מברג וכו'. כמו כן, אנחנו לעולם לא נתלה טלוויזיה על הקיר עבור הלקוח ונקדח בקירות מאותן סיבות ביטוחיות. במקרים מיוחדים יש לדבר עם מנהל הקהילה מראש.

  5. חוק: למען הסר ספק, לעולם לא נבצע משהו שנוגד את החוק ואם הלקוח מבקש מכם חובתכם לסרב לכך. לדוג' – אם הלקוח מבקש ממכם להתקין תוכנה זדונית או בלתי חוקית, סרבו בנימוס והפנו אותו לעמוד בו הוא יכול לרכוש את התוכנה בצורה חוקית.

  6. יושר ואמינות מעל הכל: בשום אופן אין להתקשר עם הלקוח בצורה ישירה, גם אם הוא מעוניין להזמין שירות נוסף. כחברה טכנולוגית פיתחנו מספר אמצעים המסייעים לגילוי התנהלות לא תקינה של חברי הקהילה שלנו. באדי שינסה לעקוף את TechBuddy  ולעבוד ישירות עם הלקוח, חשבונו ימחק וכך גם הכנסותיו עד כה.

  7. תאום והגעה: לפני הגעתנו ללקוח יש לתאם מולו את היום וטווח השעות שנגיע (טווח של עד שעתיים). אנו נעשה כל מאמץ לא לדחות לקוח שתיאמנו מולו ובכל אופן תמיד נדאג לעדכן את הלקוח לפני. נגיע ללקוח בזמן, ובמקרה של עיכוב או איחור שאינו תלוי בנו נעדכן את הלקוח בנושא. Buddies שיתאמו מול לקוחות אך לא יגיעו ללא כל הודעה ללקוח - יורחקו מהמערכת.

  8. ייצוגיות: יש לזכור שאתם מייצגים את TechBuddy ואת השותפים שלנו, ולכן מתוקף חובתכם להתלבש בצורה נאותה ולהגיע לבית הלקוח בצורה ייצוגית. 

  9. בעת שיחה עם הלקוח, לא נציין לרעה או נטען נגד החברות אותן אתם מייצגים בזמן עבודתכם.

  10. טיפים ותשלומים: התשלום של הלקוח מתבצע מול TechBuddy ולעולם הבאדיז לא ידרשו מהלקוח תשלום עבור עבודתם. אם הלקוח מרוצה מהשירות ומעוניין להעניק לכם טיפ עבור השירות, אתם מוזמנים לקבל את הטיפ. יחד עם זאת, חשוב להבין כי שירות טוב הוא חלק בלתי נפרד מהשירות של TechBuddy והינו חלק מתמחור המשימה. על כן, באף סיטואציה לא נבקש או נדרוש טיפ מהלקוח.

Contact us West
bottom of page