top of page
ALX_3634_edited.jpg

"עצמאי שכיר" - חובה להכיר

אופן העבודה מול חברות צד ג׳ לצורך קבלת תשלום כנגד תלוש

עבודה עם חברות צד ג׳ היא דרך נוחה לספק שירותים "כעצמאי" אך להימנע מפתיחת תיק עצמאי במס הכנסה ובמע״מ. החברה בעצם מנפיקה לכם תלוש שכר בכל חודש כנגד שירותים שביצעתם כעצמאיים לספק דוגמת TechBuddy. השירות מחוייב בעמלה.

אחת לחודש, אנחנו נעביר את התשלום המגיע לך על פי האפליקציה בדיוק כפי שהוא לחברת "עצמאי שכיר" בתוספת גביית מע"מ (סכום שאינו רלוונטי אליכם כמקבלי תלוש של חברה צד ג'!). "עצמאי שכיר" יעבירו לכם את התשלום כתלוש שכר, בניכוי עמלת השירות יחד עם כל המיסים והניכויים על פי חוק.

בכל תשלום, ינוכו מתשלומיכם הבאים:

  1. עמלת שירות חברה צד ג' - עומדת בדר"כ על 4%.

  2. מסים ע"פ חוק.

  3. שימו לב למלא במדויק טופס 101 אצל חברות הקבלן על מנת להימנע מניכויי שכר שגויים. לדוגמא: אם סימנתם שאתם עובדים בעוד עבודה, חובה עליכם להמציא טופס תיאום מס באינטרנט / מול פקיד שומה ולספק אותו לחברת הקבלן.

 

דגשים חשובים:

*שימו לב – פירוט והסבר אודות תשלומים וניכויים יש לבקש ישירות מחברת צד ג'.
*TechBuddy מספקת מידע כללי אודות ההתנהלות מול חברות צד ג׳ אך אינה משמשת כאחראית הפיננסית בקשר בין הצדדים.

* כדי לצפות בתלוש השכר מטעם עצמאי שכיר, יש להיכנס לאזור האישי באתר https://new.atzmai.co.il/he/signin וללחוץ על "רשימת העברות", לגלול מטה עד להעברות לסוכן ואז ללחוץ על אייקון המחשבון על ההעברה שתרצו לראות.

* אם לאחר פנייה לעצמאי שכיר או חברת צד ג' אחרת עוד ישנן השגות בדבר גובה התשלום, יש לפנות אלינו במייל או בווטצאפ המדריכים.

Contact us West
bottom of page