top of page
ALX_3634_edited.jpg

תהליך סיכום חודש וקבלת תשלום

התשלומים לבאדיז מתבצעים פעם בחודש עד ה -10 לחודש עבור החודש הקודם. עד ה - 5 לחודש תקבלו מאיתנו מייל המפרט את התשלומים המגיעים לכם עבור החודש הקודם. ערעורים לגבי טעויות בגובה התשלום יתקבלו עד ה - 8 לחודש במייל מפורט. במקביל באחריותכם להעביר אלינו חשבונית מס קבלה / קבלה / דרישת תשלום (במקרה שאתם בעלי עוסק) לכתובת המייל finance@techbuddy.co.il עד ה-8 לחודש כדי שתקבלו את התשלום עד ה - 10 לחודש. מי שלא יעביר מסמך חשבונאי נכון עד המועד הנ"ל - התשלום ידחה לחודש לאחר מכן. 

ברגע שיתבצע העברה לחשבונכם ישלח אליכם מייל נוסף כי הכסף בדרך אליכם :) 

באשר למי שמוציא חשבונית מס או דרישת תשלום - יש להעביר קבלה לאחר התשלום לאותה כתובת דוא"ל.

בנושא המייל יש לרשום את שמכם ואת חודש הפעילות.

שימו לב: אי שליחת הקבלות במועד עשויה לעכב את התשלומים הבאים.

 

שאלה – עבדתי מ 4.7-18.7 , כמה כסף אקבל ומתי אקבל אותו?
תשובה – כל התשלומים שהכנסת בין 4.7-18.7 (כולל), יחשבו בסיכום חודש יולי ויתקבלו בחשבון עד ה 10.8.21 בהתאם לאישור והעברת חשבונית על ידך. 

 

Contact us West
bottom of page